Taryfy / cennik

Woda

Wszystkie miasta i gminy

5.82 brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

5.39 netto

Ścieki

Wszystkie miasta i gminy

9.01 brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

8.34 netto

Abonament woda

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych

10.57zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

9.79 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych

12.47zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

11.55 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych

16.29zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

15.08 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych

18.19zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

16.84 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach trzymiesięcznych

22.00zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

20.37 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach trzymiesięcznych

23.90zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

22.13 zł/odb. netto

Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej

0.56zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

0.52 zł/odb. netto

Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej

2.46zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

2.28 zł/odb. netto

Abonament woda i ścieki

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych

23.88zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

22.11 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych

25.78zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

23.87 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych

42.90zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

39.72 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych

44.80zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

41.48 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach trzymiesięcznych

61.92zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

57.33 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach trzymiesięcznych

63.82zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

59.09 zł/odb. netto

Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej

0.56zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

0.52 zł/odb. netto

Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej

2.46zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

2.28 zł/odb. netto

Abonament ścieki

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych

18.17zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

16.82 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych

20.07zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

18.58 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych

31.47zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

29.14 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych

33.37zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

30.90 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach trzymiesięcznych

44.78zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

41.46 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach trzymiesięcznych

46.68zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

43.22 zł/odb. netto

Woda

Wszystkie miasta i gminy

5.86 brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

5.43 netto

Ścieki

Wszystkie miasta i gminy

9.01 brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

8.34 netto

Abonament woda

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych

22.82zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

21.13 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych

24.72zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

22.89 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych

40.78zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

37.76 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych

42.68zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

39.52 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach trzymiesięcznych

58.74zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

54.39 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach trzymiesięcznych

60.64zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

56.15 zł/odb. netto

Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej

0.56zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

0.52 zł/odb. netto

Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej

2.46zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

2.28 zł/odb. netto

Abonament woda i ścieki

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych

63.66zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

58.94 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych

65.56zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

60.70 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych

122.45zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

113.38 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych

124.35zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

115.14 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach trzymiesięcznych

181.25zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

167.82 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach trzymiesięcznych

183.15zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

169.58 zł/odb. netto

Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej

0.56zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

0.52 zł/odb. netto

Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej

2.46zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

2.28 zł/odb. netto

Abonament ścieki

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych

45.69zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

42.31 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych

47.60zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

44.07 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych

86.53zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

80.12 zł/odb. netto

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych

88.43zł/odb. brutto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

81.88 zł/odb. netto

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej na terenie m. Poznania od dnia 1 lutego 2023 roku

Poznań

7.39zł/m3 brutto

6.84 zł/m3 netto

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej na okres od dnia 1 lutego 2023 r. z uwzględnieniem retencji

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub roztopowej do rocznego odpływu wód opadowych i roztopowych z powierzchni trwałych

Cena netto

0%

6.84 zł

od 0% do 10%

6.63 zł

od 10% do 20%

6.43 zł

od 20 do 30%

6.22 zł

powyżej 30%

5.75 zł

Do ceny netto dolicza się podatek VAT (na dzień 1.02.2023 stawka VAT wynosi 8%).

Odprowadzanych wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej na terenie m. Poznania na okres od dnia 1 lutego 2023 roku

Poznań

7.66 brutto

7.09 netto

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub roztopowej do rocznego odpływu wód opadowych i roztopowych z powierzchni trwałych

Cena netto

0%

7.09 zł

powyżej 0% do 10%

6.88 zł

powyżej 10% do 20%

6.67 zł

powyżej 20 do 30%

6.45 zł

powyżej 30%

5.96 zł

Do ceny netto dolicza się podatek VAT (na dzień 1.02.2023 stawka VAT wynosi 8%).

Usługi Działu Technicznego (IBM)

1. Wydawanie warunków technicznych na budowę lub przebudowę związaną z projektami drogowymi/kolizją (po zaopiniowaniu układu drogowego/planu zagospodarowania terenu) jednej z następujących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

pierwsze 100 m

826.00 zł

892.08 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 m

53.00 zł

57.24 zł

8%

2. Wydawanie warunków technicznych na budowę/ przebudowę, w tym związanych z projektami drogowymi/kolizją (po zaopiniowaniu układu drogowego/planu zagospodarowania terenu) dwóch z następujących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 100 m każdej z sieci

843.00 zł

910.44 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 m każdej z sieci

53.00 zł

57.24 zł

8%

3. Aktualizacja warunków technicznych dla tego samego inwestora, działki i rodzaju zabudowy na budowę/ przebudowę sieci - wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

budowa jednej z sieci

190.00 zł

205.20 zł

8%

budowa dwóch sieci

262.00 zł

282.96 zł

8%

Uwaga: nie przewiduje się aktualizacji warunków technicznych na przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej związaną z projektami drogowymi/kolizją z uwagi na konieczność ponownej całościowej analizy tematu.

4. Wydanie duplikatów (na życzenie inwestora, w ilości przez niego wnioskowanej) opinii, warunków technicznych, pism uzgadniających projekty

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

pierwsza formatka A4

20.00 zł

21.60 zł

8%

następna formatka A4

4.00 zł

4.32 zł

8%

5. Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji ogólnospławnej (jedna z sieci)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 100 m.b. jednego rodzaju sieci

340.00 zł

367.20 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 m.b. jednego rodzaju sieci

56.00 zł

60.48 zł

8%

a) uzgodnienie projektu sieci: przy pierwszym złożeniu - 50% rabatu od ceny netto, b) przy drugim złożeniu - 100% cena netto, c) przy trzecim złożeniu - 150% ceny netto, d) przy kolejnych złożeniach - czwarte złożenie 250% ceny netto, piąte złożenie 350% ceny netto, itd.

e) uzgodnienie projektu budowlanego - 50% rabatu od ceny netto obliczonej zgodnie z zasadami podanymi w pkt "a-d" (dotyczy przypadku, gdy uzgodnienie jest dwuetapowe, tzn. uzgadniany jest projekt budowlany i projekt wykonawczy).

6. Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej (dwa rodzaje sieci)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 100 m.b. dwóch sieci

520.00 zł

561.60 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 mb każdego rodzaju sieci

56.00 zł

60.48 zł

8%

a) uzgodnienie projektu sieci: przy pierwszym złożeniu - 50% rabatu od ceny netto, b) przy drugim złożeniu - 100% cena netto, c) przy trzecim złożeniu - 150% ceny netto, d) przy kolejnych złożeniach - czwarte złożenie 250% ceny netto, piąte złożenie 350% ceny netto, itd.

e) uzgodnienie projektu budowlanego - 50% rabatu od ceny netto obliczonej zgodnie z zasadami podanymi w pkt "a-d" (dotyczy przypadku, gdy uzgodnienie jest dwuetapowe, tzn. uzgadniany jest projekt budowlany i projekt wykonawczy).

7. Aktualizacja projektu: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, podczyszczania ścieków, opomiarowania ilości ścieków.

50% ceny jak za uzgodnienie

Cena netto

8. Uzgadnianie/ opiniowanie projektu technicznego przepompowni ścieków

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

1 sztuka

2,490.00 zł

2,689.20 zł

8%

każda następna przepompownia w jednym projekcie

n x

1,050.00 zł

1,134.00 zł

8%

n* - każda następna przepompownia

9. Uzgadnianie/ opiniowanie zmian do projektu technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

formatka A4

54.00 zł

58.32 zł

8%

10. Opiniowanie projektów drogowych

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

formatka A4

368.00 zł

397.44 zł

8%

następna formatka A4

n x

94.00 zł

101.52 zł

8%

* 20% rabatu w przypadku, gdy sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wod.-kan. było wykonane w ramach oddzielnej usługi

11. Opiniowanie planów zagospodarowania terenu

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

formatka A4

95.00 zł

102.60 zł

8%

następna formatka A4

n x

36.00 zł

38.88 zł

8%

12. Uzgadnianie/ opiniowanie projektu podczyszczania ścieków przemysłowych

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

* 1 sztuka projektu

79.00 zł

85.32 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

13. Wydawanie warunków w zakresie opomiarowania ścieków przemysłowych

1,805.00 zł

1,949.40 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

14. Uzgadnianie/ opiniowanie opomiarowania ścieków przemysłowych (doboru i instalacji przepływomierza)

1,800.00 zł

1,944.00 zł

8%

15. Wydawanie warunków technicznych na budowę lub przebudowę sieci kanalizacji deszczowej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

budowa sieci do 100 m

826.00 zł

892.08 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 m sieci

53.00 zł

57.24 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

16. Aktualizacja warunków technicznych dla tego samego inwestora, działki i rodzaju zabudowy na budowę/przebudowę sieci kanalizacji deszczowej

190.00 zł

205.20 zł

8%

17. Uzgadnianie/opiniowanie projektu technicznego sieci kanalizacji deszczowej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 100 mb

340.00 zł

367.20 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 mb

56.00 zł

68.88 zł

23%

a) uzgodnienie projektu sieci: przy pierwszym złożeniu - 50% rabatu od ceny netto, b) przy drugim złożeniu - 100% cena netto, c) przy trzecim złożeniu - 150% ceny netto, d) przy kolejnych złożeniach - czwarte złożenie 250% ceny netto, piąte złożenie 350% ceny netto, itd.

e) uzgodnienie projektu budowlanego - 50% rabatu od ceny netto obliczonej zgodnie z zasadami podanymi w pkt "a-d" (dotyczy przypadku, gdy uzgodnienie jest dwuetapowe, tzn. uzgadniany jest projekt budowlany i projekt wykonawczy).

18. Aktualizacja projektu sieci kanalizacji deszczowej, podczyszczania wód opadowych i roztopowych

50% ceny jak za uzgodnienie

Cena netto

19. Uzgadnianie/opiniowanie zmian do projektu sieci kanalizacji deszczowej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

formatka A4

54.00 zł

58.32 zł

8%

20. Uzgadnianie/opiniowanie projektu technicznego przepompowni wód opadowych i roztopowych

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

1 sztuka  

2,490.00 zł

2,689.20 zł

8%

każda następna przepompownia w jednym projekcie

n x

1,050.00 zł

1,134.00 zł

8%

n* - każda następna przepompownia

21. Uzgadnianie/opiniowanie projektu technicznego podczyszczania wód opadowych i roztopowych

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

1 szt. projektu

79.00 zł

85.32 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

22. Wydawanie warunków w zakresie opomiarowania wód opadowych/roztopowych

1,805.00 zł

1,949.40 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

23. Uzgadnianie/opiniowanie opomiarowania wód opadowych i roztopowych (doboru i instalacji przepływomierza)

1,800.00 zł

1,944.00 zł

8%

Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

Na dzień 01.01.2024 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Usługi Działu Sieci Wodociągowej (MSW)

Jednorazowy wyjazd Pogotowia Wodociągowego Aquanet tj. jednorazowy dojazd do posesji klienta na jego życzenie, związany m.in. z zamknięciem wody na życzenie klienta.

Według kalkulacji. (VAT 8%)

Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

Na dzień 01.01.2024 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Usługi Działu GIS (IBG)

1. Sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wodociągowego lub kanalizacyjnego na planie sytuacyjno-wysokościowym zgodnie z branżową ewidencją uzbrojenia terenu

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

format A4 rysunku

27.00 zł

29.16 zł

8%

kolejny format A4 rysunku

13.00 zł

14.04 zł

8%

2. Udostępnianie kserokopii dokumentacji powykonawczej lub z map branżowej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, (poza sprawami związanymi z przyłączeniem do sieci)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

format A4

20.00 zł

24.60 zł

23%

format A3

33.00 zł

40.59 zł

23%

format A2

53.00 zł

65.19 zł

23%

format A1

72.00 zł

88.56 zł

23%

3. Sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej na planie sytuacyjno-wysokościowym zgodnie z branżową ewidencją uzbrojenia terenu

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

format A4 rysunku

27.00 zł

29.16 zł

8%

kolejny format A4 rysunku

13.00 zł

14.04 zł

8%

4. Udostępnianie kserokopii dokumentacji powykonawczej sieci kan. deszczowej lub z map branżowej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, (poza sprawami związanymi z przyłączeniem do sieci)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

format A4

20.00 zł

24.60 zł

23%

format A3

33.00 zł

40.59 zł

23%

format A2

53.00 zł

65.19 zł

23%

format A1

72.00 zł

88.56 zł

23%

Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

Na dzień 01.01.2024 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Usługi Działu Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczeń (HWR)

Montaż i demontaż wodomierzy; udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy

koszt wodomierza według aktualnej ceny

Cena netto

Cena brutto

VAT

montaż wodomierza DN 15 – 32 mm

196.00 zł

241.08 zł

23%

montaż wodomierza DN 40 mm

293.00 zł

360.39 zł

23%

montaż wodomierza DN 50 mm

585.00 zł

719.55 zł

23%

montaż wodomierza DN 80 mm

668.00 zł

821.64 zł

23%

montaż wodomierza DN 100 mm

735.00 zł

904.05 zł

23%

montaż wodomierza DN 150 mm

1,320.00 zł

1,623.60 zł

23%

montaż wodomierza DN 200 i 250 mm

wg kalkulacji

Cena netto

Cena brutto

Montaż i demontaż wodomierza przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

wodomierza DN 15 – 32 mm

196.00 zł

241.08 zł

23%

wodomierza DN 40 mm

293.00 zł

360.39 zł

23%

wodomierza DN 50 mm

585.00 zł

719.55 zł

23%

wodomierza DN 80 mm

668.00 zł

821.64 zł

23%

wodomierza DN 100 mm

735.00 zł

904.05 zł

23%

wodomierza DN 150 mm

1,320.00 zł

1,623.60 zł

23%

montaż wodomierza DN 200 i 250 mm

wg kalkulacji

Cena netto

Cena brutto

+ koszt wodomierza (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

wg aktualnej ceny

+ koszt ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

wg faktury wykonawcy ekspertyzy

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

Na dzień 01.01.2024 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Usługi Działu Oczyszczania Ścieków (MOŚ)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Ścieki dowożone bytowe/przemysłowe

13.25 zł

14.31 zł

8%

Ścieki dowożone z ROD

16.00 zł

17.28 zł

8%

Ścieki dowożone z toalet przewoźnych

124.82 zł

134.81 zł

8%

Ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków

98.80 zł

106.70 zł

8%

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

Na dzień 01.01.2024 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Usługi Działu Realizacji Inwestycji (IB)

Odbiory częściowe sieci wod-kan

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

każde rozpoczęte 50 m

43.00 zł

46.44 zł

8%

Pisemne lub telefoniczne zgłoszenie usługi z określeniem zakresu odbioru.

Termin wykonania usługi: 5 dni

Odbiory techniczne, końcowe sieci wod-kan:

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 50 m

356.00 zł

384.48 zł

8%

każde następne rozpoczęte 50 m

46.00 zł

49.68 zł

8%

Pisemne zgłoszenie usługi z oświadczeniem o zakończeniu budowy, podaniem tytułu zadania i zakresu rzeczowego.

Termin wykonania usługi: 14 dni.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Próba szczelności sieci wod-kan

165.00 zł

178.20 zł

8%

* usługa wykonywana łącznie z inną usługą, dla tego samego klienta w tym samym czasie

70.00 zł

75.60 zł

8%

Weryfikacja: sieci, obiektów i uzbrojenia wod-kan oraz dokumentacji technicznej w terenie

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 30 min

141.00 zł

152.28 zł

8%

każde następne rozpoczęte 30 min

47.00 zł

50.76 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Weryfikacja dokumentacji powykonawczej przepompowni/tłoczni ścieków lub sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej do 50m

172.00 zł

185.76 zł

8%

• za każde następne rozpoczęte 50m

22.00 zł

23.76 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Weryfikacja uzupełnienia do dokumentacji powykonawczej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (każdy dokument)

29.00 zł

31.32 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Weryfikacja inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej za każde rozpoczęte 50m

29.00 zł

31.32 zł

8%

Odbiory częściowe sieci kan. deszczowej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

każde rozpoczęte 50 m

43.00 zł

46.44 zł

8%

Odbiory techniczne, końcowe sieci kan. deszczowej do 50m

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 50 m

356.00 zł

384.48 zł

8%

każde następne rozpoczęte 50 m

46.00 zł

49.68 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Próba szczelności sieci kanalizacji deszczowej

165.00 zł

178.20 zł

8%

* usługa wykonywana łącznie z inną usługą, dla tego samego klienta w tym samym czasie.

70.00 zł

75.60 zł

8%

Weryfikacja sieci, obiektów i uzbrojenia kanalizacji deszczowej oraz dokumentacji technicznej w terenie

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 30 min

141.00 zł

152.28 zł

8%

każde następne rozpoczęte 50 m,

47.00 zł

50.76 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Weryfikacja dokumentacji powykonawczej przepompowni wód opadowych i roztopowych lub sieci kanalizacji deszczowej do 50m

172.00 zł

185.76 zł

8%

• za każde następne rozpoczęte 50m

22.00 zł

23.76 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Weryfikacja uzupełnienia do dokumentacji powykonawczej sieci kanalizacji deszczowej (każdy dokument)

29.00 zł

31.32 zł

8%

Weryfikacja inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej za każde rozpoczęte 50m

29.00 zł

31.32 zł

8%

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

Na dzień 01.01.2024 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Usługi Działu Zarządzania Środowiskowego (JOS)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Kontrola jakości ścieków realizowana w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm lub na wniosek zakładu

plus refaktura kosztów analiz laboratoryjnych

787.00 zł

968.01 zł

23%

Udostępnienie wyników badań laboratoryjnych związanych z kontrolą jakości ścieków

według kalkulacji (vat 23%)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

Na dzień 01.01.2024 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Usługi Działu Przygotowywania Dokumentacji (IPD)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, dla zadań ujętych w planie inwestycyjnym Aquanet - do 100mb każdego rodzaju sieci

255.00 zł

275.40 zł

8%

•  każde następne rozpoczęte 100mb jednego rodzaju sieci

40.00 zł

43.20 zł

8%

a) uzgodnienie projektu sieci: przy pierwszym złożeniu - 50% rabatu od ceny netto, b) przy drugim złożeniu - 100% cena netto, c) przy trzecim złożeniu - 150% ceny netto, d) przy kolejnych złożeniach - czwarte złożenie 250% ceny netto, piąte złożenie 350% ceny netto, itd.

e) uzgodnienie projektu budowlanego - 50% rabatu od ceny netto obliczonej zgodnie z zasadami podanymi w pkt "a-d" (dotyczy przypadku, gdy uzgodnienie jest dwuetapowe, tzn. uzgadniany jest projekt budowlany i projekt wykonawczy).

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, dla zadań ujętych w planie inwestycyjnym Aquanet - do 100mb ( 2 rodzaje sieci)

387.00 zł

417.96 zł

8%

•  każde następne rozpoczęte 100mb każdego rodzaju sieci

63.00 zł

68.04 zł

8%

a) uzgodnienie projektu sieci: przy pierwszym złożeniu - 50% rabatu od ceny netto, b) przy drugim złożeniu - 100% cena netto, c) przy trzecim złożeniu - 150% ceny netto, d) przy kolejnych złożeniach - czwarte złożenie 250% ceny netto, piąte złożenie 350% ceny netto, itd.

e) uzgodnienie projektu budowlanego - 50% rabatu od ceny netto obliczonej zgodnie z zasadami podanymi w pkt "a-d" (dotyczy przypadku, gdy uzgodnienie jest dwuetapowe, tzn. uzgadniany jest projekt budowlany i projekt wykonawczy).

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Uzgadnianie zmian do projektu technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, dla zadań ujętych w planie inwestycyjnym Aquanet - formatka A4

45.00 zł

48.60 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Uzgadnianie projektu technicznego przepompowni ścieków dla zadań ujętych w planie inwestycyjnym Aquanet - 1 sztuka.

1,332.00 zł

1,438.56 zł

8%

•  każda następna przepompownia w jednym projekcie.

475.00 zł

513.00 zł

8%

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

Na dzień 01.01.2024 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Opłaty związane z działalnością Spółki, tj.: ujawnieniem nielegalnych przyłączy, kosztami zamykania i otwierania wody dłużnikowi, przerwania czynności odbiorowych sieci i przyłączy, samowolnego demontażu wodomierza i inne.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Legalizacja przyłącza wodociągowego /kanalizacyjnego, ujawnienia nielegalnego poboru wody /odprowadzania ścieków w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście przez klienta.

500.00 zł

615.00 zł

23%

Legalizacja przyłącza wod.-kan. i/lub nielegalnego poboru wody/odprowadzania ścieków.

1,000.00 zł

1,230.00 zł

23%

Zbadanie stanu technicznego legalizowanego przyłącza wodociągowego.

750.00 zł

922.50 zł

23%

Zbadanie stanu technicznego legalizowanego przyłącza kanalizacyjnego.

1,933.00 zł

2,377.59 zł

23%

Przywrócenie dostaw wody.

280.00 zł

302.40 zł

8%

Montaż wodomierza w związku z samowolnym demontażem

plus koszt wodomierza (według aktualnej ceny)

2,000.00 zł

2,460.00 zł

23%

Opłata za wydanie dokumentu niezbędnego do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych pt: "Zgoda na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych".

100.00 zł

123.00 zł

23%

Opłata za złamanie regulaminu stacji zlewnych

500.00 zł

615.00 zł

23%

Opłata za inwentaryzację geodezyjną przyłącza

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

jedno przyłącze na jednej posesji,

812.00 zł

998.76 zł

23%

kolejne przyłącze na jednej posesji,

294.00 zł

361.62 zł

23%

jedno przyłącze na jednej posesji wraz z wytyczeniem,

990.00 zł

1,217.70 zł

23%

kolejne przyłącze na jednej posesji wraz z wytyczeniem,

294.00 zł

361.62 zł

23%

otwarcie zlecenia - zgłoszenie usługi w ośrodku geodezyjnym

244.00 zł

300.12 zł

23%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Opłata za realizację sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej bez wymaganego udziału Aquanet S.A.

2,100.00 zł

2,268.00 zł

8%

Ponowne wydanie czipa do samochodu asenizacyjnego w przypadku zgubienia lub mechanicznego uszkodzenia

85.00 zł

104.55 zł

23%

Ponowne wydanie pilota do bramy wjazdowej na stacje zlewne w przypadku zgubienia lub mechanicznego uszkodzenia

280.00 zł

344.40 zł

23%

Do opłat netto doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. 

Na dzień 01.01.2024 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Woda

Wszystkie miasta i gminy

5.82 brutto

5.39 netto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

Ścieki

Wszystkie miasta i gminy

9.01 brutto

8.34 netto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

Abonament woda

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych

10.57 zł/odb. brutto

9.79 zł/odb. netto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach jednomiesięcznych

12.47 zł/odb. brutto

11.55 zł/odb. netto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych

16.29 zł/odb. brutto

15.08 zł/odb. netto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach dwumiesięcznych

18.19 zł/odb. brutto

16.84 zł/odb. netto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

Odbiorcy korzystający z faktury elektronicznej, rozliczani w cyklach trzymiesięcznych

22.00 zł/odb. brutto

20.37 zł/odb. netto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

Odbiorcy korzystający z faktury papierowej, rozliczani w cyklach trzymiesięcznych

23.90 zł/odb. brutto

22.13 zł/odb. netto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury elektronicznej

0.56 zł/odb. brutto

0.52 zł/odb. netto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024

Odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych, korzystający z faktury papierowej

2.46 zł/odb. brutto

2.28 zł/odb. netto

Ceny obowiązują od 19.12.2023 do 18.12.2024