Podpisz/ zmień umowę

Chcę podpisać/ zmienić umowę

 

Krok 1

W przypadku sprzedaży lub zakupu nieruchomości konieczne jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego wodomierza, w którym należy wskazać stan wodomierza na dzień przejęcia nieruchomości przez nowego właściciela/wynajmującego.

Wzór protokołu znajduje się TUTAJ

Ze stanem wodomierza z protokołu zdawczo-odbiorczego kończymy rozliczenia z poprzednim odbiorcą (prosimy o wskazanie adresu do doręczenia faktury końcowej). Przesłanie protokołu powoduje również rozwiązanie umowy z dotychczasowym odbiorcą.

Krok 2

Kupujący/Najemca nieruchomości ma obowiązek niezwłocznie złożyć wniosek o zawarcie umowy wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym wodomierza. Można to zrobić mailowo na adres: klient@aquanet.pl, pocztą na adres siedziby Aquanet lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta. Wniosek można wypełnić TUTAJ

Na wniosku należy również zaznaczyć jaki posiada się tytuł prawny do władania nieruchomością (prawo własności np. numer księgi wieczystej, umowa najmu itd.). Prosimy nie załączać dokumentów potwierdzających tytuły prawne, w tym aktów notarialnych do składanych wniosków.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo można dostarczyć dokument rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej i ewentualnie pełnomocnictwo do zawarcia umowy.

Krok 3

Umowa o dostarczanie wody/odprowadzanie ścieków zostanie sporządzona i przesłana w sposób zaznaczony na wniosku, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, po dostarczeniu do Aquanet wymaganych dokumentów.

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.