Informacje o spółce

O Aquanet S.A.

Aquanet S.A. należy do czołówki przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Działamy w oparciu o najwyższe standardy jakości. Dbamy o blisko 900 000 naszych mieszkańców stale podnosząc jakość świadczonych przez nas usług. Kierujemy się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Działaniom spółki przyświeca troska o środowisko naturalne. Nieustannie podejmujemy działania przygotowujące nas na społeczne, środowiskowe i ekonomiczne wyzwania naszej branży.

Swoimi działaniami Aquanet S.A. obejmuje obszar powiatu poznańskiego i kilku gmin z innych powiatów, oferując szeroki zakres usług: od zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, poprzez hurtową sprzedaż i odbiór ścieków, aż po współpracę kapitałową.

Aquanet S.A. obsługuje ponad 110 tys. Klientów, a ich liczba ciągle rośnie.

Działalność Aquanet S.A. opiera się przede wszystkim na dostarczaniu czystej wody i odprowadzaniu ścieków. W trosce o środowisko dbamy również o zagospodarowywanie osadu oraz ograniczanie zużycia paliw kopalnych na rzecz biogazu.

 

Dane spółki

Spółka Aquanet S.A. działa na terytorium RP i za granicą.
Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

Adres:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 835 91 00
fax. 61 835 90 12
strona internetowa: www.aquanet.pl
e-mail: klient@aquanet.pl
adres do wysyłki faktur elektronicznych: odbiorefaktury@aquanet.pl

NIP: 777-00-03-274
REGON: 630999119

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 121 290 222,00 zł (w całości opłacony) i składa się z 759 133 864 akcji imiennych serii A, 98 378 877 akcji imiennych serii B, 985 000 akcji serii C, 1 015 000 akcji imiennych serii D, 15 000 000 akcji imiennych serii E, 650 000 akcji imiennych serii F, 234 868 281 akcji imiennych serii G, 3 938 200 akcji imiennych serii H,7 321 000 akcji imiennych serii I, po 1 zł każda.

Spółka jest zarejestrowana pod numerem 0000234819 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS.
Aquanet jako spółka akcyjna rozpoczęła działalność 25 maja 2005 r.

Obszar działalności Aquanet S.A.

Raport Roczny Aquanet S.A. za rok 2023

Raport Roczny Aquanet S.A. za rok 2022

Obejrzyj Raport Roczny Aquanet S.A. za rok 2021 

Jest to okładka raportu rocznego spółki Aquanet dotyczącego danych za 2021 rok.

Raport Roczny Aquanet SA za rok 2021 w formie interaktywnej książki (flipbook)

 

Obejrzyj Raport Roczny Aquanet S.A. za rok 2020

Film dostępny jest w wersjach: z napisami, z audiodeskrypcją oraz z tłumaczem PJM (PJM-polski język migowy)

Jest to jeden z kadrów animacji podsumowującej miniony rok w spółce Aquanet
Jest to jeden z kadrów animacji podsumowującej miniony rok w spółce Aquanet
Jest to jeden z kadrów animacji podsumowującej miniony rok w spółce Aquanet

Misja i wizja Aquanet S.A.

 

Misja Aquanet S.A.

Gospodarując wodą poprawiamy jakość życia.

Wizja Aquanet S.A.

Przez ciągły rozwój odpowiadamy na oczekiwania społeczne i wyznaczamy standardy branży.

Władze Aquanet S.A.

Zarząd

Kadencja Zarządu wynosi cztery lata, a rozpoczęła się 24.07.2021 r.

W skład Zarządu V kadencji wchodzą:

Zdjęcie Pawła Chudzińskiego, prezesa Aquanet S.A.
Paweł Chudziński

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Zdjęcie Anny Graczyk, wiceprezes Aquanet S.A.
Anna Graczyk

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny

Zdjęcie Marka Borkowskiego, wiceprezesa Aquanet S.A.
Marek Borkowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju.

Rada Nadzorcza

Kadencja Rady wynosi trzy lata.

W skład Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji, trwającej od 12 maja 2023 r., wchodzą:

  • Marian Gorynia - Przewodniczący
  • Jarosław Plaszczak
  • Wojciech Wiza
  • Renata Tomusiak
  • Andrzej Tykarski
  • Radosław Woszek
  • Beata Ławniczak
  • Piotr Patyk
  • Szymon Muszyński

Kontakt: radanadzorcza@aquanet.pl

Walne zgromadzenie

Struktura własnościowa Spółki ważna od 17 sierpnia 2017 r.:

LP.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Łączna wartość akcji w zł

Udział % w kapitale zakładowym

1 Miasto Poznań 867 663 723 867 663 723,00 77,3808
2 Gmina Mosina 74 518 984 74 518 984,00 6,6458
3 Miasto Puszczykowo 40 659 832 40 659 832,00 3,6262
4 Gmina Czerwonak 28 261 512 28 261 512,00 2,5204
5 Miasto Luboń 25 527 232 25 527 232,00 2,2766
6 Gmina Suchy Las 25 587 693 25 587 693,00 2,2820
7 Miasto i Gmina Murowana Goślina 19 900 384 19 900 384,00 1,7748
8 Miasto i Gmina Kórnik 25 189 462 25 189 462,00 2,2465
9 Miasto i Gmina Swarzędz 13 449 520 13 449 520,00 1,1995
10 Gmina Brodnica 236 520 236 520,00 0,0211
11 Osoby fizyczne - uprawnieni pracownicy (11 os.) 295 360 295 360,00 0,0263
Łącznie 1 121 290 222 1 121 290 222,00 100,0000

Struktura Grupy Aquanet

logo-aquanet

Spółka dominująca

100%

Spółka bezpośrednio zależna

100%
Group 40@2xCreated with Sketch.

Spółka bezpośrednio zależna

100%
logotyp spółki Lenker

Spółka bezpośrednio zależna

83.6%
logotyp spółki Aquanet Mieścisko

Spółka bezpośrednio zależna

32.7%
logotyp spółki Aquanet Ostroróg

Spółka bezpośrednio zależna

100%
logotyp spółki Aquanet Retencja Grupa Kapitałowa

Spółka bezpośrednio zależna

99.98%

Spółka pośrednio zależna

100%

Spółka pośrednio zależna

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej Aquanet

Działanie zgodne z zasadami etyki i prawa jest dla nas bardzo ważne. Dlatego wszyscy interesariusze mają możliwość zgłaszać wszelkie naruszenia niezgodne z zapisami zawartymi w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej Aquanet.

Naruszenia można zgłaszać poprzez wypełnienie dostępnego poniżej formularza i wysłanie go do Rady Etyki, na adres e-mail: rada.etyki@aquanet.pl

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.