Inne usługi

Dostarczanie wody oraz oczyszczanie ścieków, to podstawowy, choć nie jedyny zakres naszej działalności.

Bardzo ważną częścią naszej oferty są usługi dodatkowe skierowane zarówno do firm, jak i odbiorców indywidualnych. Zawsze są one wykonywane profesjonalnie, przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych i technologicznych. Gwarantuje to wykwalifikowana i doświadczona kadra, oraz wysokiej jakości sprzęt specjalistyczny.

Nasze usługi stale modyfikujemy, dostosowując je do rosnących potrzeb Klientów i wymagań rynku.

Mamy nadzieję, że poniższa oferta zainteresuje i spełni oczekiwania Państwa.

Dokumenty wymagane do zlecenia :

I. Dla firm (punkty 1-3 tylko dla nowych, zlecających po raz pierwszy, klientów):

  1. zlecenie pisemne z podpisem osoby zgłaszającej;
  2. kopia dokumentu rejestracji w KRS;
  3. kopia dokumentu o nadaniu NIP;
  4. kopia dokumentu o nadaniu numeru REGON.

II. Dla prowadzących działalność gospodarczą (punkty 1-3 tylko dla nowych, zlecających po raz pierwszy, klientów):

  1. zlecenie pisemne z podpisem osoby zgłaszającej;
  2. kopia dokumentu rejestracji w EDG;
  3. kopia dokumentu o nadaniu NIP;
  4. kopia dokumentu o nadaniu numeru REGON.

III. Dla osób prywatnych (np. studnie przydomowe, na działce itp.):

  1. zlecenie pisemne z podpisem osoby zgłaszającej;
  2. i zalecane – kopia dokumentu o nadaniu NIP.

Zlecenia i pozostałe dokumenty można składać w formie elektronicznej, faksem, pocztą lub osobiście.

WYKAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ AQUANET S.A.

Usługi Sieci Wodociągowej (MSW) i Działu Sieci Kanalizacyjnej (MSK)

Lp. Opis Usługi
1 Lokalizacja wycieków
2 Prace na sieci i obiektach wod-kan
3 Likwidacja przyłączy i zamykanie rurociągów
4 Hydrodynamiczne czyszczenie sieci i obiektów kanalizacyjnych
5 Monitoring powykonawczy sieci kanalizacyjnej za pomocą kamery TV
6 Wydanie opinii z inspekcji TV na podstawie filmów dostarczonych przez wykonawcę zewnętrznego oraz realizowanych siłami własnymi
7 Badanie ciśnienia wody w jednym punkcie poboru
8 Badanie ciśnienia i wydatku wody w jednym punkcie poboru
9 Badanie przewodności drutu lokalizacyjnego
10 Zamknięcie i otwarcie wody dla celów inwestycyjnych

Usługi Działu Oczyszczania Ścieków (MOŚ)

Lp.

Opis usługi

1 Przyjęcie odpadów o kodach 18 08 09, 19 08 02, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 99, 02 05 02, 02 05 80, 02 05 99, 02 08 09, 20 01 08, 19 08 05 w ramach procesu odzysku
2 Przyjęcie uwodnionych osadów ściekowych
3 Kontrola jakości ścieków zrzucanych na punktach zlewnych

Usługi doradcze

Lp. Opis usługi
1 Kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (doradztwo organizacyjne, ekonomiczne, majątkowe, personalne)
2 Konsultacja i opiniowanie: - koncepcji programowo-przestrzennych w zakresie branży wod.-kan., - programów rozwoju w zakresie branży wod.-kan., - dokumentacji projektowych w zakresie infrastruktury wod.-kan., w tym ujęcia i stacje uzdatniania wody, przepompownie, oczyszczalnie ścieków
3 Analiza zużycia wody z określeniem jednostkowego wskaźnika zapotrzebowania wody dla celów programowania – bilans wody i ścieków
4 Doradztwo w zakresie planowania inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych i rozwojowych wraz z opracowaniem analiz opłacalności dla inwestycji rozwojowych
5 Doradztwo w zakresie doboru i zakupu specjalistycznych maszyn, urządzeń, armatury branży wod.-kan.
6 Doradztwo techniczne i technologiczne dotyczące eksploatacji sieci kanalizacyjnej i obiektów na tej sieci i oczyszczalni ścieków
7 Doradztwo techniczne i technologiczne dotyczące eksploatacji sieci wodociągowej i obiektów na tej sieci oraz stacji uzdatnia wody
8 Doradztwo technologiczne dotyczące procesu uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków

* Informacja o cenach usług będzie przekazywana klientom przez dział świadczący te usługi, przed przyjęciem zlecenia na ich wykonanie.

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.