Poznań – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Wiśniowa

Rozpoczęcie robót budowlanych

styczeń 2023

Data realizacji

sierpień 2025

Finansowanie

Inwestycja unijna FS6

Wartość inwestycji

152.520.000 PLN

Opis inwestycji:

Stacja Uzdatniania Wody Wiśniowa w Poznaniu to drugi pod względem wydajności obiekt wodociągowy w Wielkopolsce, który od stycznia 2023 r. poddawany jest gruntownej modernizacji.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Wiśniowa jest częścią Projektu “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Zakres Projektu stanowią 63 kontrakty, o łącznej wartości około 500 mln zł. Kontrakt związany z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody Wiśniowa jest kontraktem o najwyższych nakładach w ramach całego Projektu, stanowi jeden ze wskaźników Projektu i determinuje termin jego zakończenia.

Według założonego harmonogramu modernizacja zakończy się w 2025 r.

Wykonawcą inwestycji  jest Konsorcjum firm: Terlan Sp. z o.o. i HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k.

Za główne cele modernizacji należy uznać:

  • zapewnienie wydajności stacji na poziomie do 80 tys. m3/d, tak aby trzy współpracujące ze sobą w ramach Poznańskiego Systemu Wodociągowego obiekty tj. Stacja Uzdatniania Wody Mosina, Stacja Uzdatniania Wody Wiśniowa i Stacja Uzdatniania Wody Gruszczyn zapewniły wymagany w perspektywie roku 2035 poziom zaopatrzenia w wodę,
  • zapewnienie niezawodności działania i ciągłości dostaw wody poprzez wymianę technologii i urządzeń, których obecna kondycja techniczna jest niewystarczająca na skutek wieloletniej eksploatacji;
  • poprawienie parametrów jakościowych wody uzdatnionej, w szczególności podczas stanów powodziowych;
  • automatyzację procesów technologicznych poprzez wprowadzenie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń procesowych i sterujących.

Realizację inwestycji charakteryzuje wysoki stopień złożoności i skomplikowania. W trakcie trwania prac wyłączony zostanie jeden z dwóch ciągów technologicznych, a modernizacji poddane zostaną nalężące do pierwszego ciągu technologicznego: studnia zbiorcza nr 1, odżelaziacz nr 1, filtry pospieszne nr 1, zbiornik retencyjny nr 1 oraz wewnętrzna sieć technologiczna. Końcowy etap modernizacji obejmie budowę pompowni pośredniej, filtrów węglowych, budynku chlorowni z instalacją wytwarzania podchlorynu sodu metodą elektrolityczną oraz modernizację studni zbiorczej nr 2 i osadników wód popłucznych.

Wyjątkowość tej inwestycji polega na tym, że modernizujemy dwa obiekty zabytkowe (budynek filtrów pośpiesznych i odżelaziacz, które objęte są nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków), podnosimy ich trwałość, estetykę, niezawodność i skuteczność technologiczną, co pozwoli na dalszą eksploatację przy zachowaniu zabytkowego charakteru.

Największą trudnością jest natomiast praca na czynnym obiekcie, tj. realizacja prac przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości produkcji wody, zapewnieniu wymaganej jakości wody oraz bezpieczeństwa dostaw w całym okresie trwania inwestycji. Nie planujemy przerw w dostawie wody, jednak w trakcie trwania modernizacji stacji mogą mieć miejsce krótkotrwałe zakłócenia świadczonej usługi. Dotyczy to zwłaszcza okresu letniego, w którym z uwagi na wyższe temperatury występuje zwiększone zapotrzebowanie na wodę.

Korzyści wynikające z modernizacji:

  • poprawa jakości wody w ramach Poznańskiego Systemu Wodociągowego poprzez zastosowanie drugiego stopnia filtracji, podobnie jak ma to miejsce na SUW Mosina i Gruszczyn,
  • poprawa parametrów organoleptycznych czyli smakowych i zapachowych wody,
  • zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego wody w czasie powodzi lub suszy poprzez zastosowanie procesu koagulacji powierzchniowej, która będzie wspomagała eliminację zanieczyszczeń oraz ustabilizuje jakość uzdatnionej wody,
  • usprawnienie systemu gospodarki wód popłucznych, których odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej ograniczy uciążliwe zapachy w sieci, dzięki obecnym w popłuczynach związkom żelaza,
  • energooszczędność, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań techniczno – technologicznych.

Sprawdź pozostałe inwestycje

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.