FS1 – FS5

Podsumowanie inwestycji unijnych zrealizowanych przez Aquanet

31.10.2016 r. Aquanet S.A. zakończyła realizację programu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach perspektywy 2007-2013. Program obejmował pięć etapów projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach” i trwał 9 lat. Wartość netto programu to 967 mln zł, a pozyskane dofinansowanie wyniosło 440 mln zł netto. W ramach zrealizowanego programu, osiągnięto efekt ekologiczny w wielu płaszczyznach swojej działalności.

Sieć kanalizacyjna

W zakresie gospodarki ściekowej to ok. 37 tysięcy osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach programu uporządkowano gospodarkę ściekową w Poznaniu na obszarach: Szczepankowa, Marlewa i Minikowa, Naramowic, Starołęki, Głuszyny, Czapur, Wiórka, Fabianowa, Górczyna – os. ks. Skorupki.

Dodatkowo zadbano o ochronę stawów sołackich przeprowadzając przebudowę istniejącego, poniemieckiego sytemu kanalizacji sanitarnej. Nowy system kanalizacji sanitarnej zyskała również ulica Pułaskiego, dokonano tam wymiany starych, często ponad 100-letnich rur. Uporządkowano również istniejący system kanalizacji sanitarnej na Śródce. Prace polegały na likwidacji przejścia pod rzeką Cybiną i Wartą i przekierowaniu ścieków bezpośrednio do oczyszczalni ścieków w Koziegłowach.

Dzięki realizacji programu zapewniono wieloletni rozwój  Poznania, a także stworzono mieszkańcom warunki do podłączenia swoich posesji do systemu kanalizacyjnego. W centrum miasta zapewniono lepsze zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Działania te polegały przede wszystkim na budowie nowych kolektorów: prawobrzeżnego, junikowskiego, umultowsko-sucholeskiego, kolektora w al. Niepodległości, a także przepompowni ścieków Hetmańska i przepompowni ścieków Garbary.

W zakresie gospodarki ściekowej Aquanet S.A. skanalizowała również osiedla oraz obszary intensywnie rozwijające się, na terenach przyległych gmin: Kórnik, Mosina, Luboń, Suchy Las, Murowana Goślina. W Kórniku z nowej kanalizacji mogą cieszyć się mieszkańcy Borówca, Kamionek, w Mosinie – mieszkańcy Daszewic i Krosinka, w Luboniu natomiast właściciele posesji zlokalizowanych w rejonie ul. Armii Poznań. Kórnik i Mosina zyskały dodatkowo nowe oczyszczalnie ścieków, wybudowane z uwzględnieniem wieloletniego rozwój gmin.

Sieć wodociągowa

W zakresie gospodarki wodnej Spółka zrealizowała kluczową inwestycję polegającą na modernizacji istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie. Był to najdroższy i tym samym najtrudniejszy kontrakt realizowany w ramach zakończonego programu. Kontrakt rozpoczął się w 2009 roku i trwał do września 2015r. Prace prowadzone były na czynnym obiekcie, w taki sposób aby nie zakłócać dostaw wody do mieszkańców. Kolejnym istotnym obiektem, który dotyczył gospodarki wodnej, i który został zrealizowany w ramach programu, to pompownia wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody Wiśniowa. Oba te zadania przyczyniły się do znaczącego polepszenia jakości wody i zapewnienia ciągłości dostaw wody uzdatnionej.

Realizacja programu:

  • ok. 200 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
  • renowacja ok. 47 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
  • przebudowa oczyszczalni ścieków w Borówcu i Mosinie
  • hermetyzacja osadników wstępnych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, dzięki czemu znacząco zmniejszono emisję odorów do otoczenia,
  • wybudowano 2 nowe przepompownie ścieków: Hetmańska i Garbary,
  • wybudowano ok. 4 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, a przebudowano ok. 16 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
  • modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie,
  • rozpoczęto modernizację Stacji Uzdatniania Wody Wiśniowa,
  • zakup samochodów do kamerowania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

Realizacja programu to również łącznie 98 podpisanych i wykonanych kontraktów, a także zespół ok. 250 pracowników Aquanet, którzy pracowali nad realizacją Programu.

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.