Taryfy / cennik

Woda

Wszystkie miasta i gminy

5.03 brutto

Ceny obowiązują od 07.10.2021 do 06.10.2022

4.66 netto

Ścieki

Wszystkie miasta i gminy

7.39 brutto

Ceny obowiązują od 07.10.2021 do 06.10.2022

6.84 netto

Abonament woda

Wszystkie miasta i gminy

5.44zł/odb./m-c brutto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2021 do 06.10.2022

5.04 zł/odb./m-c netto

Abonament ścieki

Wszystkie miasta i gminy

11.65zł/odb./m-c brutto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2021 do 06.10.2022

10.79 zł/odb./m-c netto

Woda

Wszystkie miasta i gminy

5.03 brutto

Ceny obowiązują od 07.10.2021 do 06.10.2022

4.66 netto

Ścieki

Wszystkie miasta i gminy

7.39 brutto

Ceny obowiązują od 07.10.2021 do 06.10.2022

6.84 netto

Abonament woda

Wszystkie miasta i gminy

16.97zł/odb./m-c brutto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2021 do 06.10.2022

15.71 zł/odb./m-c netto

Abonament ścieki

Wszystkie miasta i gminy

35.95zł/odb./m-c brutto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2021 do 06.10.2022

33.29 zł/odb./m-c netto

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej na terenie m. Poznania od dnia 1 kwietnia 2021 roku

Poznań

6.30zł/m3 brutto

5.83 zł/m3 netto

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej na okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. z uwzględnieniem retencji

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub roztopowej do rocznego odpływu wód opadowych i roztopowych z powierzchni trwałych

Cena netto

0%

5.83 zł

od 0% do 10%

5.66 zł

od 10% do 20%

5.48 zł

od 20 do 30%

5.31 zł

powyżej 30%

4.90 zł

Do ceny netto dolicza się podatek VAT (na dzień 1.01.2021 stawka VAT wynosi 8%).

Odprowadzanych wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej na terenie m. Poznania na okres od dnia 1 stycznia 2021 roku

Poznań

6.86 brutto

6.35 netto

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub roztopowej do rocznego odpływu wód opadowych i roztopowych z powierzchni trwałych

Cena netto

0%

6.35 zł

powyżej 0% do 10%

6.16 zł

powyżej 10% do 20%

5.97 zł

powyżej 20 do 30%

5.78 zł

powyżej 30%

5.34 zł

Do ceny netto dolicza się podatek VAT (na dzień 1.01.2021 stawka VAT wynosi 8%).

Sieci wodociągowe

Przyłącze do DN 50

Włączenie przez opaskę

Średnica (mm)

Cena netto

Cena brutto

DN 90 - 110

576.83 zł

709.50 zł

DN 125

630.13 zł

775.06 zł

DN 160

688.71 zł

847.11 zł

DN 180

829.90 zł

1,020.78 zł

DN 200

878.87 zł

1,081.01 zł

DN 225

896.04 zł

1,102.13 zł

DN 250

959.04 zł

1,179.62 zł

DN 280

1,128.63 zł

1,388.21 zł

DN 315

1,195.51 zł

1,470.48 zł

Przyłącze do DN 80, DN 100, DN 150 
Wpięcie poprzez trójnik

Średnica (mm)

Cena netto

Cena brutto

DN 110/80

1,580.97 zł

1,944.59 zł

DN 110/100

1,694.94 zł

2,084.78 zł

DN 125/80

1,634.27 zł

2,010.15 zł

DN 125/100

1,748.14 zł

2,150.21 zł

DN 160/80

1,988.14 zł

2,445.41 zł

DN 160/100

2,090.22 zł

2,570.97 zł

DN 160/150

2,953.47 zł

3,632.77 zł

DN 180/80

2,141.47 zł

2,634.01 zł

DN 180/100

2,242.01 zł

2,757.67 zł

DN 180/150

3,106.80 zł

3,821.36 zł

DN 200/80

2,611.94 zł

3,212.69 zł

DN 200/100

2,752.98 zł

3,386.17 zł

DN 200/150

3,235.95 zł

3,980.22 zł

DN 225/80

2,644.74 zł

3,253.03 zł

DN 225/100

2,785.78 zł

3,426.51 zł

DN 225/150

3,268.75 zł

4,020.56 zł

DN 250/80

3,615.99 zł

4,447.67 zł

DN 250/100

3,789.57 zł

4,661.17 zł

DN 250/150

4,383.25 zł

5,391.40 zł

DN 280/80

3,862.33 zł

4,750.67 zł

DN 280/100

3,020.39 zł

3,715.08 zł

DN 280/150

4,629.59 zł

5,694.40 zł

DN 355/80

5,004.65 zł

6,155.72 zł

DN 355/100

5,080.85 zł

6,249.45 zł

DN 355/150

5,591.76 zł

6,877.86 zł

Pozostałe przyłącza

W pozostałych przypadkach na podstawie kalkulacji indywidualnych.

Sieci kanalizacyjne

Poprzez rozcięcie

Średnica

Cena netto

Cena brutto

DN 200/160

408.60 zł

502.58 zł

Montaż siodeł DN 160 na rurach

Średnica sieci

Cena netto

Cena brutto

DN 250

280.33 zł

344.81 zł

DN 300

331.76 zł

408.06 zł

DN 400

374.82 zł

461.03 zł

DN 500

459.98 zł

565.78 zł

Włączenie do istniejących studni kanalizacyjnych - na każdej średnicy sieci

Opis

Cena netto

Cena brutto

DN 160 (średnica przyłącza)

225.95 zł

277.92 zł

Indywidualne kalkulacje

W przypadku nabudowania studni kanalizacyjnej na istniejącym kanale, oraz wszystkie włączenia powyżej średnicy DN 160

Sieci wodociągowe

Przyłącze do DN 50

Włączenie poprzez opaskę

Średnica mm

Cena netto

Cena brutto

DN 80 - 100

586.56 zł

721.47 zł

DN 150

649.76 zł

799.20 zł

DN 200

669.52 zł

823.51 zł

DN 250

703.56 zł

865.38 zł

DN 300

724.01 zł

890.53 zł

Przyłącze do DN 80, DN 100, DN 150

Wpięcie poprzez trójnik

Średnica mm

Cena netto

Cena brutto

DN 100/80

1,575.84 zł

1,938.28 zł

DN 100/100

1,689.71 zł

2,078.34 zł

DN 150/80

2,007.10 zł

2,468.73 zł

DN 150/100

2,109.18 zł

2,594.29 zł

DN 150/150

2,972.44 zł

3,656.10 zł

DN 200/80

2,611.94 zł

3,212.69 zł

DN 200/100

3,752.98 zł

4,616.17 zł

DN 200/150

3,235.95 zł

3,980.22 zł

DN 250/80

3,676.98 zł

4,522.69 zł

DN 250/100

3,850.66 zł

4,736.31 zł

DN 250/150

4,444.24 zł

5,466.42 zł

DN 300/80

4,811.43 zł

5,918.06 zł

DN 300/100

4,887.63 zł

6,011.78 zł

DN 300/150

5,398.54 zł

6,640.20 zł

Usługi Działu Technicznego

Do cen netto usług świadczonych przez Dział Rozwoju Majątku Aquanet S.A. doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.07.2021 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli poniżej.

50% rabatu za uzgodnienie projektu budowlanego w przypadku gdy uzgodnienie jest dwuetapowe tj: uzgadniany jest projekt budowlany i projekt wykonawczy

50% rabatu za uzgodnienie projektu po pierwszym złożeniu do uzgodnienia (nie dotyczy projektu budowlanego)

25% rabatu za uzgodnienie projektu po uwzględnieniu wszystkich uwag Aquanet (drugie złożenie projektu do uzgodnienia)

Wydawanie warunków technicznych na budowę sieci - wodociągowej, kanalizacji sanitarnej:

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

budowa jednej z sieci - do 100 m

419.00 zł

452.52 zł

8%

każde następne 100 m

41.00 zł

44.28 zł

8%

budowa dwóch sieci - do 100 m

601.00 zł

649.08 zł

8%

każde następne 100 m

41.00 zł

44.28 zł

8%

Aktualizacja warunków technicznych dla tego samego inwestora, działki i rodzaju zabudowy na budowę sieci - wodociągowej, kanalizacji sanitarnej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

budowa jednej z sieci

146.00 zł

157.68 zł

8%

budowa dwóch sieci

202.00 zł

218.16 zł

8%

Wydawanie warunków technicznych na przebudowę uzbrojenia wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, związaną z projektami drogowymi/kolizją

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

przebudowa każdej z ww. sieci do 100m

438.00 zł

473.04 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100m z ww. sieci

81.00 zł

87.48 zł

8%

W przypadku, gdy sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wod.-kan. było wykonane w ramach oddzielnej usługi – rabat 10% od całkowitej ceny ww. usługi. W przypadku przebudowy dwóch sieci - 25% rabatu – od całkowitej ceny usługi.

W przypadku przebudowy dwóch sieci - 25% rabatu – od całkowitej ceny usługi

Wydanie duplikatów opinii, warunków technicznych, pism uzgadniających, kopii projektów

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

pierwsza formatka A4

16.00 zł

17.28 zł

8%

następna formatka A4

4.00 zł

4.32 zł

8%

Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji ogólnospławnej (jedna z sieci)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 100 m.b. jednego rodzaju sieci

220.00 zł

237.60 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 m.b. jednego rodzaju sieci

35.00 zł

37.80 zł

8%

2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej (dwa rodzaje sieci)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 100 m.b. dwóch sieci

334.00 zł

360.72 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 m.b. każdego rodzaju sieci

35.00 zł

37.80 zł

8%

2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

Aktualizacja projektu: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, podczyszczania ścieków, opomiarowania ilości ścieków.

50% ceny jak za uzgodnienie

Uzgadnianie projektu technicznego przepompowni ścieków

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

1 sztuka

1,130.00 zł

1,220.40 zł

8%

każda następna przepompownia w jednym projekcie

n x

387.00 zł

417.96 zł

8%

Uzgadnianie zmian do projektu technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

formatka A4

40.00 zł

43.20 zł

8%

Opiniowanie projektów drogowych (poza terenem Miasta Poznania)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

formatka A4

162.00 zł

174.96 zł

8%

następna formatka A4

n x

48.00 zł

51.84 zł

8%

20% rabatu w przypadku, gdy sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wod.-kan. było wykonane w ramach oddzielnej usługi

Opiniowanie projektu podczyszczania ścieków przemysłowych i wód opadowych:

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

* 1 sztuka projektu

53.00 zł

57.24 zł

8%

- 2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

- 3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

Wydawanie warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji deszczowej:

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

* budowa sieci do 100 m

419.00 zł

452.52 zł

8%

* każde następne rozpoczęte 100 m sieci

41.00 zł

44.28 zł

8%

Aktualizacja warunków technicznych dla tego samego inwestora, działki i rodzaju zabudowy na budowę sieci kanalizacji deszczowej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

* budowa sieci

146.00 zł

157.68 zł

8%

Wydawanie warunków technicznych na przebudowę uzbrojenia kanalizacji deszczowej związaną z projektami drogowymi/kolizją:

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

* przebudowa sieci do 100m

438.00 zł

473.04 zł

8%

* każde następne rozpoczęte 100m sieci

81.00 zł

87.48 zł

8%

W przypadku, gdy sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia kan. było wykonane w ramach oddzielnej usługi – rabat 10% od całkowitej ceny ww. usługi

Wydanie duplikatów opinii, warunków technicznych, pism uzgadniających, kopii projektów:

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

* pierwsza formatka A4,

16.00 zł

17.28 zł

8%

* następna formatka A4.

4.00 zł

4.32 zł

8%

Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci kanalizacji deszczowej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

* do 100 m.b.

220.00 zł

237.60 zł

8%

* każde następne rozpoczęte 100 m.b.

35.00 zł

37.80 zł

8%

* uzgodnienie zmian do projektu - formatka A4

40.00 zł

49.20 zł

23%

* 2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

* 3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

Aktualizacja projektu: sieci kanalizacji deszczowej oraz dodatkowo urządzeń do podczyszczania i przepompowni wód opadowych i roztopowych.

50% ceny jak za uzgodnienie

Uzgadnianie projektu technicznego przepompowni wód opadowych i roztopowych

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

* 1 sztuka

1,130.00 zł

1,220.40 zł

8%

każda następna przepompownia w jednym projekcie

n x

387.00 zł

417.96 zł

8%

- 2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

- 3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

Opiniowanie projektu podczyszczania urządzeń dla wód opadowych i roztopowych:

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

* 1 sztuka projektu

53.00 zł

57.24 zł

8%

* 2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

* 3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

Usługi Działu Sieci Wodociągowej (MSW)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.07.2021 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Jednorazowy wyjazd Pogotowia Wodociągowego Aquanet tj. jednorazowy dojazd do posesji klienta na jego życzenie, związany m.in. z zamknięciem wody na wniosek klienta itp.

Według kalkulacji.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Dojazd Pogotowia Wodociągowego (dwukrotny) w związku z wypożyczeniem zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu nadziemnego lub podziemnego

467.00 zł

574.41 zł

23%

Usługi Działu GIS (IBG)

Sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wodociągowego lub kanalizacyjnego na planie sytuacyjno-wysokościowym zgodnie z branżową ewidencją uzbrojenia terenu.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

format A4 rysunku

24.00 zł

25.92 zł

8%

kolejny format A4 rysunku

13.00 zł

14.04 zł

8%

każdy większy format A4 rysunku

13.00 zł

14.04 zł

8%

Udostępnianie kserokopii dokumentacji powykonawczej lub z map branżowej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, (poza sprawami związanymi z przyłączeniem do sieci)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

format A4

18.00 zł

22.14 zł

23%

format A3

30.00 zł

36.90 zł

23%

format A2

48.00 zł

59.04 zł

23%

format A1

65.00 zł

79.95 zł

23%

Sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej na planie sytuacyjno-wysokościowym zgodnie z branżową ewidencją uzbrojenia terenu.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

format A4 rysunku

24.00 zł

25.92 zł

8%

kolejny format A4 rysunku

13.00 zł

14.04 zł

8%

każdy większy format A4 rysunku

13.00 zł

14.04 zł

8%

Udostępnianie kserokopii dokumentacji powykonawczej sieci kan. deszczowej lub z map branżowej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, (poza sprawami związanymi z przyłączeniem do sieci)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

format A4

18.00 zł

22.14 zł

23%

format A3

30.00 zł

36.90 zł

23%

format A2

48.00 zł

59.04 zł

23%

format A1

65.00 zł

79.95 zł

23%

Usługi Działu Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczeń (HWR)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.07.2021 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

(* koszt wodomierza)

Montaż i demontaż wodomierzy; udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

* montaż wodomierza domowego (DN 13 – 40 mm); dotyczy jednego wodomierza na jednym przyłączu

89.00 zł

109.47 zł

23%

* montaż kolejnego wodomierza na tym samym przyłączu w tym samym czasie

29.00 zł

35.67 zł

23%

* montaż wodomierza przemysłowego (DN 50 – 100 mm)

116.00 zł

142.68 zł

23%

* montaż wodomierza przemysłowego (DN 150 – 250 mm)

170.00 zł

209.10 zł

23%

* ponowne oplombowanie wodomierza na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie powstałe z winy odbiorcy; dotyczy jednego wodomierza na jednym przyłączu,

73.00 zł

89.79 zł

23%

* plombowanie kolejnego wodomierza na tym samym przyłączu i w tym samym czasie

13.00 zł

15.99 zł

23%

* Koszt wodomierza

wg aktualnej ceny

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Montaż i demontaż wodomierza domowego (DN 13 – 40 mm) przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza):

89.00 zł

109.47 zł

23%

- koszt wodomierza (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza);

wg aktualnej ceny

- koszt ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza);

wg faktury wykonawcy ekspertyzy

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Montaż i demontaż kolejnego wodomierza (DN 13 – 40 mm) na tym samym przyłączu i w tym samym czasie, przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza):

29.00 zł

35.67 zł

23%

- koszt wodomierza (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

wg aktualnej ceny

- koszt ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

wg faktury wykonawcy ekspertyzy

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Montaż i demontaż wodomierza przemysłowego (DN 50 – 100 mm) przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

116.00 zł

142.68 zł

23%

Montaż i demontaż wodomierza przemysłowego (DN 150 – 250 mm) przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza)

170.00 zł

209.10 zł

23%

- koszt wodomierza (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

wg aktualnej ceny

- koszt ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

wg faktury wykonawcy ekspertyzy

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Montaż i demontaż podlicznika ogrodowego przy wymianie wodomierza głównego - wymiana na wodomierz z nakładką radiową.

66.00 zł

81.18 zł

23%

Montaż i demontaż podlicznika ogrodowego na życzenie klienta - wymiana na wodomierz z nakładką radiową.

140.00 zł

172.20 zł

23%

Koszt wodomierza bez nakładki radiowej

wg aktualnej ceny

Wypożyczanie zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu naziemnego (w skład usługi wchodzą pozycje)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

wynajem zestawu z wodomierzem na okres do 30 dni

301.00 zł

370.23 zł

23%

wynajem zestawu z wodomierzem po upływie 30 dni; opłata za każdy 1 dzień

*na dzień

12.00 zł

14.76 zł

23%

- zużycie wody (i odprowadzanie ścieków) wg wskazań wodomierza.

wg obowiązujących taryf (vat 8%)

Wypożyczanie zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu podziemnego (w skład usługi wchodzą pozycje)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

wynajem zestawu z wodomierzem na okres do 30 dni

356.00 zł

437.88 zł

23%

wynajem zestawu z wodomierzem po upływie 30 dni; opłata za każdy 1 dzień

*na dzień

14.00 zł

17.22 zł

23%

- zużycie wody (i odprowadzanie ścieków) wg wskazań wodomierza.

wg obowiązujących taryf (vat 8%)

* W przypadku, gdy Zleceniodawca oświadczy (na odrębnym druku), że przyłącze doprowadza wodę do lokalu mieszkalnego o powierzchni do 150 m2 lub budynku mieszkalnego o powierzchni do 300 m2, wówczas do kosztów wymiany wodomierza doliczony zostanie niższy podatek VAT w wysokości 8%.

Usługi Działu Oczyszczania Ścieków (MOŚ)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.07.2021 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Ścieki dowożone do punktów zlewnych.

9.50 zł

10.26 zł

8%

Ścieki dowożone z ROD

14.00 zł

15.12 zł

8%

Ścieki dowożone z toalet przewoźnych

55.00 zł

59.40 zł

8%

Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków

60.00 zł

64.80 zł

8%

Usługi Działu Realizacji Inwestycji (IB)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.07.2021 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Odbiory częściowe sieci wod-kan

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

każde rozpoczęte 50 m

22.00 zł

23.76 zł

8%

Pisemne lub telefoniczne zgłoszenie usługi z określeniem zakresu odbioru.

Termin wykonania usługi: 5 dni

Odbiory techniczne, końcowe sieci wod-kan:

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 50 m

291.00 zł

314.28 zł

8%

każde następne rozpoczęte 50 m

37.00 zł

39.96 zł

8%

Pisemne zgłoszenie usługi z oświadczeniem o zakończeniu budowy, podaniem tytułu zadania i zakresu rzeczowego.

Termin wykonania usługi: 14 dni.

W przypadku, gdy odbiór końcowy jest poprzedzony odbiorem robót zanikających, na odbiór końcowy udziela się 10% rabatu.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Weryfikacja w terenie: sieci, obiektów i uzbrojenia wod-kan oraz dokumentacji technicznej.

111.00 zł

119.88 zł

8%

Weryfikacja: sieci, obiektów i uzbrojenia wod-kan oraz dokumentacji technicznej.

33.00 zł

35.64 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Odbiór techniczny sieci wod-kan - próba szczelności

122.00 zł

131.76 zł

8%

- usługa wykonywana łącznie z inną usługą, dla tego samego klienta w tym samym czasie.

52.00 zł

56.16 zł

8%

Odbiory częściowe sieci kan. deszczowej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

każde rozpoczęte do 50 m

22.00 zł

23.76 zł

8%

Pisemne lub telefoniczne zgłoszenie usługi z określeniem zakresu odbioru.

Termin wykonania usługi: 5 dni.

Odbiory techniczne, końcowe sieci kan. deszczowej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 50 m

291.00 zł

314.28 zł

8%

każde następne rozpoczęte 50 m

37.00 zł

39.96 zł

8%

Pisemne zgłoszenie usługi z oświadczeniem o zakończeniu budowy, podaniem tytułu zadania i zakresu rzeczowego.

Termin wykonania usługi: 14 dni.

W przypadku, gdy odbiór końcowy jest poprzedzony odbiorem robót zanikających, na odbiór końcowy udziela się 10% rabatu.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Weryfikacja w terenie: sieci, obiektów i uzbrojenia kan. deszczowej oraz dokumentacji technicznej

111.00 zł

119.88 zł

8%

Weryfikacja: sieci, obiektów i uzbrojenia kan.deszczowej oraz dokumentacji technicznej

33.00 zł

35.64 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Odbiór techniczny sieci kan. deszczowej - próba szczelności:

122.00 zł

131.76 zł

8%

- usługa wykonywana łącznie z inną usługą, dla tego samego klienta w tym samym czasie.

52.00 zł

56.16 zł

8%

Usługi Działu Zarządzania Środowiskowego (JOS)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.07.2021 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Kontrola jakości ścieków realizowana w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm lub na wniosek zakładu:

refaktura kosztów analiz laboratoryjnych

282.00 zł

346.86 zł

23%

Udostępnienie wyników badań laboratoryjnych związanych z kontrolą jakości ścieków.

752.00 zł

924.96 zł

23%

Kontrola jakości wód opadowych i roztopowych realizowana w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm lub  na wniosek zakładu:

refaktura kosztów analiz laboratoryjnych

282.00 zł

346.86 zł

23%

Opłaty związane z działalnością Spółki, tj.: ujawnieniem nielegalnych przyłączy, kosztami zamykania i otwierania wody dłużnikowi, przerwania czynności odbiorowych

Do opłat netto doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.07.2021 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Legalizacja przyłącza wodociągowego /kanalizacyjnego, ujawnienia nielegalnego poboru wody /odprowadzania ścieków w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście przez klienta.

500.00 zł

615.00 zł

23%

Legalizacja przyłącza wod.-kan. i/lub nielegalnego poboru wody/odprowadzania ścieków.

1,000.00 zł

1,230.00 zł

23%

Zbadanie stanu technicznego legalizowanego przyłącza wodociągowego.

750.00 zł

922.50 zł

23%

Zbadanie stanu technicznego legalizowanego przyłącza kanalizacyjnego.

1,250.00 zł

1,537.50 zł

23%

Przywrócenie dostaw wody.

250.00 zł

270.00 zł

8%

Montaż wodomierza w związku z samowolnym demontażem

plus koszt wodomierza (według aktualnej ceny)

1,000.00 zł

1,230.00 zł

23%

Przerwanie czynności odbioru częściowego, odbioru końcowego sieci z przyczyn zależnych od inwestora.

291.00 zł

357.93 zł

23%

Opłata za wydanie dokumentu niezbędnego do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych pt: "Zgoda na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych".

61.00 zł

75.03 zł

23%

Opłata za złamanie regulaminu stacji zlewnych

500.00 zł

615.00 zł

23%

Opłata za inwentaryzację geodezyjną przyłączy.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

- jedno przyłącze na jednej posesji,

570.00 zł

701.10 zł

23%

- kolejne przyłącze na jednej posesji,

250.00 zł

307.50 zł

23%

- jedno przyłącze na jednej posesji wraz z wytyczeniem,

720.00 zł

885.60 zł

23%

- kolejne przyłącze na jednej posesji wraz z wytyczeniem,

250.00 zł

307.50 zł

23%

- otwarcie zlecenia zgłoszenie usługi w ośrodku geodezyjnym

120.00 zł

147.60 zł

23%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Cena 1m3 odprowadzanych wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej

6.35 zł

7.81 zł

23%

Legalizacja przyłącza kan. deszczowej, ujawnienie nielegalnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych- w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście przez klienta.

500.00 zł

615.00 zł

23%

Legalizacja przyłącza kan deszczowej. i/lub nielegalnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

1,000.00 zł

1,230.00 zł

23%

Zbadanie stanu technicznego legalizowanego przyłącza kan. deszczowej

1,250.00 zł

1,537.50 zł

23%

Przerwanie czynności  odbioru częściowego, odbioru końcowego  sieci kan. deszczowej z przyczyn zależnych od inwestora.

291.00 zł

357.93 zł

23%

Opłata za inwentaryzację geodezyjną przyłączy kan. deszczowej.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

* jedno przyłącze na jednej posesji,

570.00 zł

701.10 zł

23%

* kolejne przyłącze na jednej posesji,

250.00 zł

307.50 zł

23%

* jedno przyłącze na jednej posesji wraz z wytyczeniem,

720.00 zł

885.60 zł

23%

* kolejne przyłącze na jednej posesji wraz z wytyczeniem 

250.00 zł

307.50 zł

23%

* otwarcie zlecenia zgłoszenie usługi w ośrodku geodezyjnym

120.00 zł

147.60 zł

23%

Woda

Wszystkie miasta i gminy

5.03 brutto

4.66 netto

Ceny obowiązują od 07.10.2021 do 06.10.2022

Ścieki

Wszystkie miasta i gminy

7.39 brutto

6.84 netto

Ceny obowiązują od 07.10.2021 do 06.10.2022

Abonament woda

Wszystkie miasta i gminy

5.44 zł/odb./m-c brutto

5.04 zł/odb./m-c netto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2021 do 06.10.2022

Abonament ścieki

Wszystkie miasta i gminy

11.65 zł/odb./m-c brutto

10.79 zł/odb./m-c netto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2021 do 06.10.2022