Inne ogłoszenia

Inne ogłoszenia

Proces dematerializacji akcji

W związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, wprowadzoną Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), z dniem 1 marca 2021 roku akcje zostaną pozbawione formy dokumentu (art. 328 § 1 Ksh) oraz będą podlegały zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (art. 3281 § 1 Ksh). W związku z powyższym Spółka realizuje następujący harmonogram działań określony przez ustawodawcę.

Do 30 września 2020 roku:

  1. Wybór przez walne zgromadzenie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. W dniu 24 kwietnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło Uchwałę nr 23/IV/2020 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, powierzając tę rolę Domowi Maklerskiemu Bank Ochrony Środowiska S.A. (uprawnionemu do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na mocy decyzji KPWiG nr KPWIG-4021-16/2001 z dnia 6 lipca 2001 r.).
  2. Zawarcie przez spółkę umowy z podmiotem prowadzącym rejestr. W dniu 20 maja 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy AQUANET S.A. a Domem Maklerskim Bank Ochrony Środowiska S.A. na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki.
  3. Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Treść pierwszego wezwania dostępna jest poniżej. Jeżeli dokumenty akcji pozostają złożone w depozycie Spółki, nie jest wymagane jakiekolwiek działanie ze strony akcjonariusza Spółki w tym zakresie. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych nakłada na Spółkę obowiązek 5-krotnego wezwania Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż 2 tygodnie) niezależnie od tego, czy dokumenty akcji zostały już złożone w Spółce.

Od 1 marca 2021 roku:

  • nastąpi uruchomienie rejestru akcjonariuszy oraz utrata ważności formy materialnej akcji (przy zachowaniu mocy dowodowej względem Spółki).

Od 1 marca 2026 roku:

  • nastąpi utrata mocy dowodowej dokumentu akcji w zakresie przysługujących akcjonariuszowi praw udziałowych.
    W najbliższych miesiącach będziemy na bieżąco informować akcjonariuszy Spółki o postępach prac zmierzających do uruchomienia rejestru od dnia 1 marca 2021 roku.

Wezwanie nr 1 do złożenia dokumentów akcji

W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, w Biurze Zarządu w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 83 59 003 lub drogą mailową renata.nowicka-glapa@aquanet.pl.
Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Wezwanie dokument do pobrania

Zasady prowadzenia rejestru akcjonariuszy oraz informacje, które będą podlegały ujawnieniu w rejestrze dokument do pobrania

Wezwanie nr 2 do złożenia dokumentów akcji

W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, w Biurze Zarządu w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 83 59 003 lub drogą mailową renata.nowicka-glapa@aquanet.pl.
Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Wezwanie dokument do pobrania

Wezwanie nr 3 do złożenia dokumentów akcji

W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, w Biurze Zarządu w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 83 59 003 lub drogą mailową renata.nowicka-glapa@aquanet.pl.
Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Wezwanie dokument do pobrania

Wezwanie nr 4 do złożenia dokumentów akcji

W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, w Biurze Zarządu w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 83 59 003 lub drogą mailową renata.nowicka-glapa@aquanet.pl.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Wezwanie dokument do pobrania

Wezwanie nr 5 do złożenia dokumentów akcji

W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, w Biurze Zarządu w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 83 59 003 lub drogą mailową renata.nowicka-glapa@aquanet.pl.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Wezwanie dokument do pobrania

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.