Sprzedaż nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Kościelnej 47 stanowiących własność Aquanet S.A.

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 15.11.2023, 14:25

Data publikacji

28.07.2023, 10:47

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Aquanet S.A.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości położonych w Poznaniu
przy ul. Kościelnej 47:

 • nieruchomość stanowiąca działkę gruntu numer 37, arkusz mapy 10, obręb
  ewidencyjny Jeżyce, identyfikator działki 306401_1.0021.AR_10.37, o pow.
  0,2642 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział
  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr
  PO1P/00082392/6, zwana dalej Nieruchomością 1,
 • nieruchomość stanowiąca działkę gruntu numer 40/2, arkusz mapy 10, obręb
  ewidencyjny Jeżyce, identyfikator działki 306401_1.0021.AR_10.40/2, o pow.
  0,0793 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział
  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr
  PO1P/00082393/3, zwana dalej Nieruchomością 2.

Sprzedaż Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 nastąpi łącznie, w związku z czym Nieruchomość 1 i Nieruchomość 2 zwane są dalej łącznie „Nieruchomością”. Powierzchnia Nieruchomości wynosi 0,3435 ha.

Dla Nieruchomości została wydana Decyzja o warunkach zabudowy, która ustala warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z dopuszczeniem realizacji funkcji usługowej w parterze budynku oraz kondygnacji podziemnej/podziemnych. Maksymalna ilość lokali mieszkalnych – 75, maksymalna ilość lokali usługowych – 6;

Cena

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 8.130.000,00 zł netto.

Wadium

W przetargu mogą brać udział podmioty, które wniosą we własnym imieniu wadium
w pieniądzu w wysokości 813.000,00 zł, nie później niż do dnia 20.11.2023 r.

Termin

Przetarg na sprzedaż Nieruchomości odbędzie się dnia 23 listopada 2023 r. o godz.
11:00 w siedzibie spółki AQUANET S.A., pod adresem ul. Dolna Wilda 126, 61-492
Poznań, Centralny Budynek Administracyjny.

Ogłoszenie przetargowe

Pełne ogłoszenie o przetargu znajduje się w załączniku: ogłoszenie o przetargu Kościelna

Odwołanie przetargu

AQUANET S.A. może odwołać przetarg w każdym czasie, jak również odstąpić od
zawarcia umowy, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do
publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie www.aquanet.pl, zakładka
„Dla biznesu” -> „Przetargi” oraz zakładka „Aktualności”. Uczestnikom przetargu, w tym podmiotowi wyłonionemu w przetargu jako nabywca nie przysługują żadne roszczenia wobec AQUANET S.A. z tego tytułu, z wyjątkiem roszczenia o zwrot wadium.

Aquanet S.A. informuje, że zmianie uległa treść pkt. 12 ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Kościelnej 47, która otrzymuje brzmienie:

 • “Aquanet S.A. wyznaczy podmiotowi wyłonionemu w przetargu jako nabywca termin i miejsce (kancelarię notarialną) zawarcia umowy warunkowej lub umowy przenoszącej własność Nieruchomości w przypadku, gdy nie będzie zawierana umowa warunkowa, przy czym termin ten przypadnie nie później niż 50 dni od dnia zakończenia przetargu, a jeśli dzień ten będzie dniem ustawowo wolnym od pracy – w najbliższym dniu roboczym.”
 • “W przypadku: 1) zawarcia umowy warunkowej, umowa przenosząca własność nieruchomości zawarta będzie w terminie 40 dni, licząc od dnia doręczenia Spółce oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu przez uprawnionego lub od bezskutecznego upływu terminu do złożenia takiego oświadczenia.”
Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Anna Berdychowska

mail: sprzedaz.koscielna@aquanet.pl

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.