Usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych oraz prowadzenie prac remontowych na sieciach i przyłączach wodociągowych na terenie działalności Aquanet S.A. w podziale na 2 Pakiety.

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 23.06.2022, 12:07

Zobacz szczegóły

Identyfikator

Z/32/2022

Data publikacji

30.05.2022, 11:48

Termin składania ofert:

12.07.2022, 10:30

Termin otwarcia ofert:

12.07.2022, 11:00

Poznań, dnia 30.05.2022 r.

Dział Przetargów Aquanet SA, ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. (61) 8 359 – 375, działając w
oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie
mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, umieszczony na stronie
internetowej www.aquanet.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych oraz prowadzenie prac
remontowych na sieciach i przyłączach wodociągowych na terenie działalności
Aquanet S.A. w podziale na Pakiety:
 Pakiet I – Usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych oraz prowadzenie
prac remontowych na sieciach i przyłączach wodociągowych na terenie
działalności Zamawiającego z wyłączeniem Miasta i Gminy Luboń.
 Pakiet II – Usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych oraz prowadzenie
prac remontowych na sieciach i przyłączach wodociągowych na terenie Miasta i
Gminy Luboń.

Z/32/2022

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej, Wykonawca może złożyć ofertę na
dowolny Pakiet lub na całość zamówienia. Każdy z Pakietów będzie rozpatrywany oddzielnie.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Termin realizacji: 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.
Kryterium wyboru ofert: cena 100%
Wadium: Pakiet I – 84 000 PLN
Pakiet II –  5 000 PLN
Zabezpieczoną hasłem ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej i przesłać na adres e-mail
lucyna.janowska@aquanet.pl do dnia 17.06.2022 r. do godz. 10:30.
Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail
lucyna.janowska@aquanet.pl od dnia 17.06.2022 r. od godz. 10:31 do dnia 17.06.2022 r. do
godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2022 r. o godz. 11:00.
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury
odwróconej”, o której mowa w § 45 ust. 5 i 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych
przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający Specyfikację Warunków Zamówienia zamieścił na stronie internetowej.
Termin związania ofertą wynosi 45 dni od terminu składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 45 Regulaminu
Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania
przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podania
przyczyny.
Sprawę prowadzi:
Lucyna Janowska tel. 61 8 359-243, 669 988 620
e-mail: lucyna.janowska@aquanet.pl

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Lucyna Janowska

tel.: 669 988 620

Aktualizacje:

Data ostatniej aktualizacji: 15.06.2022, 10:40

Zmiany terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych oraz prowadzenie prac remontowych na sieciach i przyłączach wodociągowych na terenie działalności Aquanet S.A. w podziale na 2 Pakiety.

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.